• >Serwis Angioedu.pl
  • >Zalecenia i wytyczne
  • >Wytyczne postępowania w nagłych i planowych sytuacjach klinicznych, mogących zaistnieć u chorych leczonych doustnymi, bezpośrednimi inhibitorami aktywnego czynnika X oraz aktywnego czynnika II
Sonda
 

Wytyczne postępowania w nagłych i planowych sytuacjach klinicznych, mogących zaistnieć u chorych leczonych doustnymi, bezpośrednimi inhibitorami aktywnego czynnika X oraz aktywnego czynnika II

Autor: Witold Tomkowski, Dariusz Chmielewski, Zbigniew Gaciong, Arkadiusz Jawień, Paweł Kuca, Paweł Małdyk, Wojciech Marczyński, Tomasz Urbanek, Jerzy Windyga
Data publikacji: 31 Sierpień 2015

Rejestracja wielu nowych doustnych leków przeciwzakrzepowych stała się faktem, który został potwierdzony ich dostępnością w polskich aptekach. Autorzy Wytycznych pragną pomóc polskim lekarzom, przygotowując gotowy schemat postępowania w nagłych i planowych przypadkach, które mogą być związane z zastosowaniem nowych doustnych leków przeciwzakrzepowych. Należy podkreślić, że sformułowane zalecenia są oparte na analizie niewielkiej liczby doniesień naukowych z obszaru evidence based medicine. Ich podstawą jest również osobiste, wieloletnie doświadczenie au- torów, czyli eminence based medicine. Przedstawione poniżej Wytyczne są zatem wypadkową medycyny faktów i autorskiej analizy. Obecnie brakuje jednak innych doniesień, opartych na dużych grupach badanych, odnoszących się do omawianych zagadnień.

Pobierz [129,38 kB]